Magamról

 

timar_borbala

Timár Borbála vagyok, tanár, médiapedagógus, médiatudatosság-szakértő.

Tizenkét éve foglalkozom médiaoktatással, 2011 vége, a Televele Egyesületbe történő belépésem és a lányom (majd a fiam) születése óta egyre elmélyültebben.

Tanítok a SEK Budapest iskolában és a Mathias Corvinus Collegium FIT-programjában, tananyagokat, cikkeket írok, tanárképzéseket tartok, családoknak, szülőknek és tanároknak tartok médiatudatosság-coaching-ot és workshopokat.

 
 
 

Mi a médiatudatosságra nevelés?

A médiatudatosságra nevelés célja az, hogy a gyerekek értő, tudatos módon viszonyuljanak a médiához, használják azt. Ebben a gyerekek mindennapjaiban jelen lévő felnőttek, szülők és tanárok nagy segítséget nyújthatnak. A szülők tudatos szemlélettel, példamutatással, a megfelelő tartalmak kiválasztásával és sok beszélgetéssel segíthetnek.

Mi a médiapedagógia?

Iskolai keretben médiapedagógia olyan, a tanítás egészét átható szemlélet, amely aktívan használja azt a tudást, amelyet a diákok a médiából, mint egyre fontosabbá váló szocializációs terepről hoznak,valamint lehetővé teszi a médiaszövegek létrehozásán keresztül történő, kreatív tanulást.

A médiáról tanulás a legfontosabbról – a világ megismeréséről, mélyebb megértéséről szól.

A médiapedagógia – tárgyából fakadóan – mindig is haladó szemléletű volt; a konstruktivista tanulás, a saját élményű tanulás, a tevékenységközpontúság és a kollaboráció, kooperáció használata alapvető.

Médiát tanítani öröm, élvezet, szabadság a tanár számára is.

Mi a médiatudatosság-coaching?

Olyan, személyre, egyéni igényekre szabott módszer, amely szülőknek, családoknak, tanároknak segít a médiához való bonyolult viszony tisztázásban, a problémák és célok megértésében, abban, hogy pozitívan viszonyuljanak a médianeveléshez, és ezt az értő, örömteli, okos szemléletet a gyerekeknek is átadhassák.

A legfontosabb…

Célom a médiapedagógiai szemléletmód és módszertan terjesztése szülők és tanárok körében, annak tudatosítása, hogy ez a szemlélet, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztése minden, digitális vagy médiaeszközzel való találkozás szerves része legyen.

Jelenleg egy médiapedagógiáról szóló tanári segédkönyvön dolgozom, amelynek egyes témáiról itt, a blogon is írok.

Hozzászólások lezárva.