Érvényesülés a digitális világban – mi az iskola szerepe?

VLOG

A médiapedagógia a mai világban az “életben maradás” eszköze; felkészít a mai, digitális világban való működésre – ugyanúgy, ahogy az elmúlt 500 évben a hagyományos műveltség tette ezt. Ha a műveltség fogalmára más nézőpontból tekintünk, olyan tudásanyagot, készségeket és ismereteket jelenthet, amelyek a társadalomban való érvényesülést, a magasabb pozició elérését teszik lehetővé. A műveltség az elithez tartozás kritériuma. A műveltség fogalma ugyanakkor nem választható el a hagyománytól, a digitális műveltség nem ellentétben áll a hagyományos műveltséggel, nem törli el vagy helyettesíti – feladatunk éppen az, hogy a változó műveltségfogalmat a 21. század kihívásainak megfelelően tágítsuk.

Az iskola elsődleges feladata a műveltség terjesztése. A média azonban több szempontból is átveszi az iskola szerepét; az internet a tudáshoz való hozzáférés legfőbb helye, tanítványaink megelőző tudásának legfontosabb forrása; de a média nem csak tudást, hanem értékrendet is közvetít, befolyásolja, hogy milyen információkkal találkozunk és (legtöbbször leegyszerűsített) értelmezési keretet is kínál hozzájuk. A média leegyszerűsített sémákat kínál, reflektálatlan módon közvetít előre értelmezett információkat. Az iskola feladata ebben a helyzetben az, hogy megkísérli jobban megérteni a médiát, a média működésmódját és társadalmi szerepét, és reflektál az új helyzetre. Ezenkívül feladatának kell tekintenie a média nyelvének, működésmódjának tanítását is – amennyiben a világ megismerését tűzi ki feladatául.

Az iskola nem a tudás kizárólagos birtokosa, átadója; feladat viszont továbbra is a műveltség továbbadása; az önálló, kritikai gondolkodásra, hatékony információkeresére és felhasználásra, biztos online kommunikációra való felkészítés (az angol szakirodalom erre az empowerment szót használja).

A digitális és médiaműveltség a mindennapokba történő ágyazása, tudatossága segíthet abban, hogy az iskola beteljesíthesse szerepét, illetve lehetőséget nyújt a hagyományos műveltségtartalmak átmentésére is.

További olvasnivaló:

Empowerment through Education

Hartai László: Médiaesemény-esettanulmányok, Wolters Kluwer, 2015.

Knausz Imre – Karlowits-Juhász Orchidea: A tanítás mestersége. Programcsomag a pedagógusképző intézmények számára, Educatio, 2009.


Közzétéve

itt:

, írta: