Magamról

Timár Borbála vagyok, tanár, médiapedagógus, médiatudatosság-szakértő.

Lassan tizenöt éve foglalkozom médiaoktatással, gyerekekkel, tanárokkal, szülőkkel.

Médiafoglalkozásokat tartok iskolákban, és a Mathias Corvinus Collegium FIT-programjában, tananyagokat fejlesztek, szülőknek és tanároknak tartok workshopokat a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesülettel. Részt veszek a DJP kortárs médiamentor és DJP-médiamentor képzések pilot verziójának kialakításában.

Legfontosabb célom a médiapedagógiai szemléletmód és módszertan terjesztése szülők és tanárok körében, annak tudatosítása, hogy ez a szemlélet, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztése minden, digitális vagy médiaeszközzel való találkozás szerves része legyen.

Önéletrajz

Mi a médiatudatosságra nevelés?

A médiatudatosságra nevelés célja az, hogy a gyerekek értő, tudatos módon viszonyuljanak a médiához, használják azt. Ebben a gyerekek mindennapjaiban jelen lévő felnőttek, szülők és tanárok nagy segítséget nyújthatnak. A szülők tudatos szemlélettel, példamutatással, a megfelelő tartalmak kiválasztásával és sok beszélgetéssel segíthetnek.

Mi a médiapedagógia?

Iskolai keretben médiapedagógia olyan, a tanítás egészét átható szemlélet, amely aktívan használja azt a tudást, amelyet a diákok a médiából, mint egyre fontosabbá váló szocializációs terepről hoznak,valamint lehetővé teszi a médiaszövegek létrehozásán keresztül történő, kreatív tanulást.

A médiáról tanulás a legfontosabbról – a világ megismeréséről, mélyebb megértéséről szól.

A médiapedagógia – tárgyából fakadóan – mindig is haladó szemléletű volt; a konstruktivista tanulás, a saját élményű tanulás, a tevékenységközpontúság és a kollaboráció, kooperáció használata alapvető.

Médiát tanítani öröm, élvezet, szabadság a tanár számára is.